BulEnerji
YAZILAR

Tedarikçim İflas Ederse Ne olur?


Enerji piyasası kurumu iflas eden Elektrik  tedarikçisinin  serbest tüketici listesini tüm tedarikçilerin görebileceği bir platformda yayımlar ve aşağıda yazılı olan şekilde bilgilendirilirsiniz.

  • Bölgenizdeki ilgili görevli tedarik şirketine bilgi verir. 
  • Siz de görevli tedarik şirketi aracılığıyla bilgilendirilirsiniz. 
  • Görevli tedarik şirketi sizi perakende satış sözleşmesi imzalamaya davet etmek zorundadır. 
  • Size yapılan bildirim tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde perakende satış sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir. Aksi durumda elektrik enerjisini usulsüz kullanır durumuna düşersiniz. Usulsüz elektrik enerjisi kullanırsanız görevli tedarik şirketi tarafından onbeş gün süre verilerek elektriğinizin kesileceğine dair kesme ihbarı bırakılır.
http://www.epdk.org.tr/Resources/serbest/iflas.html

Bütçenize Uygun İndirimli Elektrik Tarifesini Bulun