BulEnerji
YAZILAR

Elektrikte Neye Ne Kadar Ödüyorsunuz?

Tüketim Miktarı:
Müşterinin harcadığı elektrik enerjisinin kilowatt saat (kWh) biriminde ifade edilmesidir.
Tutar:
Müşterinin tüketim miktarının, sözleşme dahilinde belirlenmiş birim fiyat ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu tutar çıplak tüketim bedeli olarak da ifade edilebilir. Müşterilerimizin elektrik faturasındaki sadece bu bedel Enerji firmasında kalır, diğer bedeller gibi herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna iletilmez.
Dağıtım Bedeli:
Dağıtım firmaları, bulundukları bölgede elektriğin dağıtım şebekeleri yardımıyla abonelere iletilmesi, bakım onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, sayaç okuma ve bakımı, kesme-bağlama faaliyetlerini yerine getiriyor ve bunun karşılığında “dağıtım bedeli” adı altında bir ücret alıyorlar. Tedarikçilerde fatura dahilinde tahsil edilen bu bedeli, müşterinin bağlı bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine onun adına iletir. Bu bedel, müşterinin tüketim miktarının EPDK tarafından belirlenen dağıtım bedeli katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır.
Enerji Fonu:
Bu bedel tüketiciden fatura kapsamında tahsil edildikten sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına iletiliyor. Faturadaki aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanıyor. Miktarı ve detayları ise EPDK tarafından belirleniyor.
TRT Payı:
Tüketiciden fatura kapsamında tahsil edildikten sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na iletiliyor. Faturadaki aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanıyor. Miktarı ve detayları EPDK tarafından belirleniyor.
Elektrik ve Hava Tüketim Vergisi:
Belediye gelirleri kanunu uyarınca tüketiciden alınan ve ilgili belediyeye yatırılan bedeldir. Faturadaki aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanıyor. Miktarı ve detayları EPDK tarafından belirleniyor.
KDV:
Katma Değer Vergisi’ni ifade eder. Müşteriden tahsil edildikten sonra devlete iletilir. Miktarı da devletçe belirlenir.  


Bütçenize Uygun İndirimli Elektrik Tarifesini Bulun