BulEnerji
YAZILAR

Elektrik Faturası Nasıl Hesaplanır?

Elektrik Faturası Hesaplama

Elektrik faturanız hakkında bigilenmek ya da gelecek miktarı hesaplamak istiyorsunuz; ancak faturayı incelediğinizde tüm sayılar kafanızı karıştırıyor. Elektrik faturalarının zor okunduğunu düşünerek hesaplamalarınızı kolaylaştırmak için bu yazıyı hazırladık. Birim fiyatlar ve bedellerin fatura üzerindeki yerleri, yaşadığınız bölgede hizmet aldığınız perakende satış şirketlerine göre yer değiştirebilir.

Elektrik Faturası: Genel Başlıklar

Elinize geçen elektrik faturası olduk uzun ve karmaşık olabilen bir tablodur. Faturanız üç farklı tablodan oluşur. Bunun yanında faturanız üzerinde abonelik bilgileriniz de bulunur. Fakat bu bölümde faturanın hesaplanmasında kullanılan tablolar incelenecektir. Belirttiğimiz üzere üç ana tablodan bahsedebiliriz.

Ana Tablolar
Enerji Tüketim Tutarı
Zaman Dilimine Göre Enerji Tüketimleri
Bedeller ve Vergiler
Aşağıdaki hesaplamalarda konut tipi (mesken) abonelerinin standart faturasından yola çıkılmıştır. Önceki borçlar ya da diğer olağandışı bedeller (ceza, kesme-açma, sayaç değiştirme vb. ) hesaba katılmamıştır.

Faturayı elimize aldığımızda ilk olarak bakmamız gereken hane Aktif Tüketim hanesidir. Aktif Tüketim hanesi sizin o aylık harcadığınız elektrik miktarını kwh (kilowatt saat) cinsinden gösterir. Fatura miktarı hesaplanırken kullanılan bir bölüm olduğu için Aktif Tüketim'e dikkat ediniz.

Tüketim Tutarı ve Hesaplaması

Tüketim tutarının hesaplanabilmesi için öncelikli olarak bilinmesi gereken şey tarife grubunuzdur. Tarife grubunuz Tek zamanlı Tarife veya Üç zamanlı Tarife olabilir. Tüketim tutarı bu iki tarife grubuna göre farklı hesaplanır.

Tek Zamanlı Tarife

Tek zamanlı tarife için ilk tablodaki bilgilerin kullanılması yeterlidir. Aşağıda yapılan hesap tükettiğiniz enerjiye ödemeniz gereken bedeli TL cinsinden verecektir. Bu hesapta kullanılan aktif-birim fiyat, 1 kWh elektrik tüketiminin kaç TL’ye karşılık geldiğini gösterir.

Aktif-tüketim (kWh) x Aktif-birim fiyat (TL/kWh) = Tüketim tutarı (TL)
Üç Zamanlı Tarife

Bu tarifede günün üç bölümü için ayrı birim fiyatlar kullanılır; bu yüzden toplam tüketimi tutarını bulmak için gündüz, puant ve gece olmak üzere üç tüketim tutarı hesaplanmalıdır. bu hesabı yaparken 2. tablodaki verilere bakılır.

Gündüz
Puant
Gece
Gündüz + Puant + Gece = Toplam Tüketim tutarı
Dağıtım Bedeli

Bedeller aktif tüketim üzerinden hesaplanır. Bedellerin fiyatları tüm tüketiciler için ulusal olarak uygulanmak üzere EPDK tarafından belirlenir.

Aktif Tüketim x Dağıtım Birim Fiyatı = Dağıtım Bedeli
Vergi ve Fonlar

Aşağıda belirtilen vergiler ve diğer bedeller Aktif Tüketim tutarı üzerinden hesaplanır.

Enerji Fonu
TRT Payı
Elektrik Tüketim Vergisi
Bu vergilerin hesaplanmasında kullanılan Aktif Tüketim tutatı üzerinden hazırlanmış formüller aşağıda belirtilmiştir.

Tüketim tutarı x 0,01 = Enerji Fonu
Tüketim tutarı x 0,02 = TRT Payı
Tüketim tutarı x 0,05 = ETV
Konut-Mesken aboneleri için ETV oranı %5 olarak belirlenmiştir. Bu oran abone tipine göre değişiklik gösterebilir.

Katma Değer Vergisi

Katma değer vergisini bu yazımızda ayrı bir başlığa almamızın bir nedeni var. KDV, diğer bütün vergiler ve tüketim bedellerinin tamamının toplamı üzerinden hesaplanır. Bir bakıma verginin bile vergisi diyebiliriz. KDV'nin hesaplanma yöntemi aşağıdadır.

[Tüketim tutarı+ Dağıtım Bedeli + Enerji Fonu +TRT Payı+ ETV ] x 0,18 = KDV
Toplam Fatura Tutarı

Bütün hesaplamaları yaptığımızda elimizdeki genel formülü çözebilecek verileri toplamış bulunuyoruz. Toplam fatura borcumuz Tüketim Tutarı, Dağıtım Bedeli, Vergiler ve Fonlar, ve KDV'nin toplamından oluşur. Formülümüz aşağıdaki şekildedir.

Tüketim tutarı + Dağıtım Bedeli + (Enerji Fonu + TRT payı + ETV) + KDV = FATURA TUTARI

Bütçenize Uygun İndirimli Elektrik Tarifesini Bulun